Disclaimer en Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Voorma&Millenaar of zijn gelicenceerd aan Voorma&Millenaar.Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voorma&Millenaar of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Voorma&Millenaar voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

 

NVM Regelgeving
Wanneer u uw huis wilt (ver)kopen en u hiervoor een makelaar inschakelt, gaat u er vanuit dat een aantal basiszaken zoals actuele marktkennis, goede educatie, kwalitatieve dienstverlening e.d. goed geregeld zijn.
NVM-Makelaars hebben dit geregeld in regelgeving. Onderlinge afspraken om tot de juiste kwaliteit te komen en waar we elkaar aan houden.
Het voldoen aan de educatieverplichtingen en de manier van werken (Erecode) zijn daarbij de belangrijkste eisen waar een NVM-makelaar of taxateur aan moet voldoen.