Handweg 111

Woonruimte

Verkocht
€ 1,295,000/kosten koper
316 m2
image gallery
condition
 • 9 bedrooms
 • 316 m2
 • € 1,295,000/kosten koper
 • AMSTELVEEN
amenities
 • airconditioning
 • alarminstallatie
 • buitenzonwering
 • dakraam
 • frans balkon
 • jacuzzi
 • lift
 • mechanische ventilatie
 • rolluiken
 • rookkanaal
 • sauna
 • schuifpui
 • stoomcabine
 • tv kabel
 • zonnecollectoren
 • zwembad
description

Wij mogen u aanbieden deze unieke monumentale villa, grenzend aan De Poel met het daarachter gelegen bekende Amsterdamse Bos. Deze voormalige onderwijzerswoning met een woonoppervlakte van maar liefst ca. 316 m² is voor Amstelveense begrippen uniek in zijn soort!

De vele karakteristieke eigenschappen, speelse ruimtes en mogelijkheden maken deze woning tot een zeer aantrekkelijk object.

De woning bestaande uit een samengesteld voor- en achterhuis beschikt o.a. over twee woonkamers, twee keukens, drie badkamers en maar liefst acht slaapkamers. Kortom, een bijzonder ruim huis met volop mogelijkheden.

De indeling is als volgt:

Begane grond
Via de voortuin bereikt u de entree vanwaar u toegang heeft tot de meeste vertrekken van de verdieping. De mogelijkheden zijn eindeloos met een ontvangstkamer aan de voorzijde en twee slaapkamers die gebruikt kunnen worden als speel-/kantoorruimte. Één slaapkamer staat in verbinding met een eigen badkamer en keuken, ideaal voor een au-pair. Eenmaal naar het achterhuis toe betreedt u de riante woonkeuken, de hal met veel opbergruimte en aansluitend de royale living. Via de openslaande deuren bereikt u de royale zijtuin en achtertuin.

Eerste verdieping
De eerste verdieping bereikt u middels een vaste trap via zowel het voorhuis als achterhuis. De zes aanwezige slaapkamers zijn van goed formaat en enkele beschikken over vaste kasten. Ook op deze verdieping zijn de mogelijkheden enorm. Een eigen slaapvleugel aan de achterzijde is bijvoorbeeld een optie. De hoofdbadkamer is voorzien van een douche, toilet en dubbele wastafel. De tweede badkamer beschikt over een ligbad en wastafel. Via de overloop is een separaat toilet en handige berging bereikbaar.

Vliering
Met een vlizotrap betreedt u de praktische vliering, deze ruimte is uitermate geschikt als berging.

Kelder
Via de hal aan de voorzijde van de woning is er toegang tot een kleinschalige kelder.

Kortom, een bijzonder object op een unieke locatie. Raadpleeg onze plattegronden inzake de huidige indeling en de mogelijkheden van dit unieke object!

Bijzonderheden
– Bouwjaar ca. 1890
– Woonoppervlakte ca. 316 m²
– Perceeloppervlakte circa 635 m². Dit dient nog kadastraal uitgemeten te worden, werkelijke grootte kan afwijken van deze circa berekening, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kosten voor kadastrale uitmeting komen voor rekening van koper.
– Inhoud ca. 1174 m³
– Gemeentelijk Monument
– Oplevering in overleg, kan spoedig

De volgende clausules zullen worden opgenomen in de koopakte
– “As is’ clausule
– Asbestclausule
– Ouderdomsclausule
– Levering zal plaatsvinden middels vaste projectnotaris Bellaar te Amstelveen

OMGEVING
Wonen aan de Handweg is rustig wonen maar toch in de nabijheid van alle mogelijke voorzieningen. Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht in Bovenkerk maar het overdekte winkelcentrum Het Stadshart is ook op enkele minuten bereikbaar. Het Stadshart is een uniek winkelcentrum en heeft werkelijk alles te bieden wat men nodig heeft. Naast zijn grote diversiteit aan (luxe) winkels treft u hier ook o.a. het busstation, tramlijn 25 naar Amsterdam, de Schouwburg en de bibliotheek. Zoals gezegd is de Handweg omringd door prachtige natuurgebieden dus als fietser en wandelaar komt u volop aan uw trekken. Uitstekend qua ligging t.o.v. diverse uitvalswegen als de A9 en de Beneluxbaan richting Amsterdam.

Meetinstructie
Het verkochte is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, welke is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen en beperkingen bij het uitvoeren van een meting.

De woning is gemeten door een betrouwbaar professioneel bedrijf en koper vrijwaart de medewerkers van Voorma & Millenaar makelaars o.g. en de verkoper voor eventuele afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de het verkochte zelf te (laten) meten conform NEN 2580.

—————————————————————————————————————————————-

We may offer you this unique monumental villa, adjacent to the famous Amsterdamse Bos. This former teacher’s house with a living area of approx 316 m² is for Amstelveen unique in its kind!

The many characteristic features, playful spaces and possibilities make this house a very attractive object.

The house consisting of a composite front and rear house has two living rooms, two kitchens, three bathrooms and no leight bedrooms. In short, a very spacious house with plenty of possibilities.

The layout is as follows:

First floor
Through the front garden you reach the entrance from where you have access to all rooms on this floor. The possibilities are endless with a reception room at the front and two bedrooms that can be used as play / office space. One bedroom is connected to a private bathroom and kitchen, ideal for an au-pair. Once you go to the back house you enter the spacious kitchen, hallway with lots of storage space and then the spacious living room. Through the double doors you can reach the spacious side garden and backyard.

Second floor
The second floor is reached by a staircase through both the front and back house. The six bedrooms are of good size and some have closets. Also on this floor the possibilities are enormous. A private bedroom wing at the rear, for example, is an option. The main bathroom has a shower, toilet and double sink. The second bathroom has a bathtub and sink. Through the landing is a separate toilet and useful storage room accessible.

Attic
With a vlizotrap you enter the practical attic, this space is ideal for storage.

Cellar
Through the hallway at the front of the house there is access to a small cellar.

In short, a special object on a unique location. Consult our floor plans for the current layout and the possibilities of this unique object!

Details
– Built around 1890
– Approximate living area 316 m²
– Surface approx. 635 m². This should still be measured cadastrally, actual size may vary from this approximate calculation, no rights can be claimed. Costs for cadastral measurement are for the buyer.
– Capacity approx 1174 m³
– Municipal Monument
– Delivery in consultation, can be soon

The following clauses will be included in the sales contract
– “As is” clause
– Asbestos clause
– Old age clause
– Delivery will take place through fixed project notary Bellaar in Amstelveen.

ENVIRONMENT
Living on the Handweg is quiet living but still close to all possible amenities. For your daily shopping you can go to Bovenkerk but the indoor shopping center Het Stadshart is also just minutes away. The Stadshart is a unique shopping center and really has everything to offer. Besides its wide variety of (luxury) stores you will also find here the bus station, tram line 25 to Amsterdam, the theater and the library. As mentioned, the Handweg is surrounded by beautiful natural areas so as a cyclist and walker you will find plenty of opportunities. Excellent location in relation to various roads such as the A9 and the Beneluxbaan towards Amsterdam.

Measurement
The property is measured using the Measurement Instruction, which is based on the standards laid down in NEN 2580. The measurement instruction is intended to provide a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results due to differences in interpretation, rounding off and limitations in carrying out a measurement.

The house has been measured by a reliable professional company and the buyer indemnifies the employees of Voorma & Millenaar makelaars o.g. and the seller for any discrepancies in the stated measurements. The Purchaser declares that he has been given the opportunity to measure the property himself in accordance with NEN 2580.