Jan Haringstraat 9 I

Woonruimte

Verkocht
€ 325.000/kosten koper
52 m2
image gallery
condition
 • 1 slaapkamer
 • 1 badkamer
 • 1 garage
 • 52 m2
 • € 325.000/kosten koper
 • AMSTERDAM
amenities
 • airconditioning
 • alarminstallatie
 • buitenzonwering
 • dakraam
 • frans balkon
 • jacuzzi
 • lift
 • mechanische ventilatie
 • rolluiken
 • rookkanaal
 • sauna
 • schuifpui
 • stoomcabine
 • tv kabel
 • zonnecollectoren
 • zwembad
description

Gelegen in een rustige straat in het geliefde Bos en Lommer treft u dit licht 2-kamer appartement (ca. 52 m²) met balkon op het zuidwesten.

-See English translation below-

Middels het gezamenlijk trappenhuis bereikt u het appartement op de eerste verdieping.
U komt binnen in de hal vanwaar u toegang heeft tot alle vertrekken.
De royale living, met gaskachel, is aan de voorzijde gelegen en geniet door de grote raampartijen van veel daglicht.

De slaapkamer is aan de achterzijde gelegen en geeft door middel van openslaande deuren toegang tot het balkon welke de gehele breedte van het appartement beslaat. Tevens is de slaapkamer uitgerust met twee inbouwkasten. Aan weerszijden van het balkon zijn twee kasten die bergruimte bieden en door de gunstige ligging op het zuidwesten kunt u hier heerlijk genieten van de zon. Aan de achterzijde treft u ook de keuken, hiervandaan bereikt u eveneens het balkon. De badkamer is voorzien van douche en toilet en toegankelijk vanuit de hal.

Het appartement is voorzien van draaikiepramen met dubbele beglazing en een laminaatvloer.

Omgeving

Dit appartement is ideaal gelegen in een zeer verzorgde en rustige straat in Bos en Lommer, op de grens met de Baarsjes. Op loop-/ fietsafstand bevinden zich het Erasmuspark en de altijd bruisende Jordaan! Voor de dagelijkse boodschappen en een diversiteit aan winkels kunt u terecht op de nabij gelegen Jan van Galenstraat en Jan Evertsenstraat. Op slechts 5 fietsminuten afstand ligt de Jordaan met al haar gezelligheid van markten, restaurants en cafés. Tevens ligt het appartement gunstig t.o.v. het openbaar vervoer (tram 19, bus 18 en 21) en ook met de auto bent u binnen enkele minuten op de Ring A-10, A-4 en A-9.

Parkeren kan hier middels een bewonersvergunning, op dit adres is het mogelijk om twee vergunningen aan te vragen. Kosten bedragen voor de eerste vergunning € 140,54 en voor de tweede vergunning € 351,36 per 6 maanden. Momenteel is er geen sprake van een wachttijd voor de aanvraag (zie website gemeente Amsterdam! www.amsterdam.nl).

Erfpacht
Het pand waar het appartement deel van uitmaakt is op erfpachtgrond gelegen (gemeente Amsterdam). Algemene Bepalingen 2000 zijn van toepassing. Jaarlijkse canon bedraagt € 347,66, er is sprake van 1-jaarlijkse indexering. Huidig tijdvak loopt van 1 mei 2008 t/m 30 april 2058.

VvE
– De Vereniging Van Eigenaars gebouw Jan Haringstraat 3 te Amsterdam
– Bestaat uit 3 appartementsrechten
– De administratie wordt uitgevoerd door Yepro
– Actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren
– De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 134,–

Bijzonderheden:
– Woonoppervlakte ca. 52 m²
– Bouwjaar ca. 1933
– Geheel voorzien van dubbele beglazing
– Verwarming middels gaskachel en warm water middels geiser
– Er is een niet zelfbewoningsclausule van toepassing
– Aanvaarding in overleg

Meetinstructie
Het verkochte is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, welke is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen en beperkingen bij het uitvoeren van een meting.

De woning is gemeten door een betrouwbaar professioneel bedrijf en koper vrijwaart de medewerkers van Voorma & Millenaar makelaars o.g. en de verkoper voor eventuele afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de verkochte zelf te (laten) meten conform NEN 2580.
————————————————————————————————————————————————–

Located in a quiet street in the popular Bos en Lommer you will find this bright 2-bedroom apartment (approx. 52 m²) with southwest facing balcony.

Through the communal staircase you reach the apartment on the second floor.
You enter the hall from where you have access to all rooms.
The spacious living room, with gas stove, is located at the front and enjoys natural light through the large windows.

The bedroom is located at the rear and gives access through sliding doors to the balcony which covers the entire width of the apartment. Also, the bedroom is equipped with two closets. On either side of the balcony are two closets that provide storage space and the convenient location on the southwest you can enjoy the sun. At the rear you will also find the kitchen, from here you can also reach the balcony. The bathroom has a shower and toilet and is accessible from the hall.

The apartment is equipped with tilt and turn windows with double glazing and a laminate floor.

Surroundings

This apartment is ideally situated in a very well maintained and quiet street in Bos en Lommer, on the border with the Baarsjes. Within walking/cycling distance are the Erasmus Park and the always bustling Jordaan! For daily shopping and a variety of stores you can visit the nearby Jan van Galenstraat and Jan Evertsenstraat. Just 5 minutes away by bike is the Jordaan with all its coziness of markets, restaurants and cafes. The apartment is also convenient to public transport (streetcar 19, bus 18 and 21) and also by car you are within minutes on the Ring A-10, A-4 and A-9.

Parking here is possible through a residents permit, at this address it is possible to apply for two permits. Costs are for the first permit € 140.54 and for the second permit € 351.36 per 6 months. Currently there is no waiting time for the application (see website municipality of Amsterdam! www.amsterdam.nl).

Ground lease
The building of which the apartment is a part, is situated on leasehold land (municipality of Amsterdam). General Provisions 2000 apply. Annual canon is € 347.66, there is a 1-year indexation. Current term runs from May 1, 2008 to April 30, 2058.

VvE
– The Owners’ Association of the Jan Haringstraat 3 building in Amsterdam
– Consists of 3 apartment rights
– The administration is done by Yepro
– Active and healthy Owners Association
– The monthly contribution to the Owners Association is € 134

Special features:
– Living area approx. 52 m²
– Built year approximately 1933
– Fully double glazed
– Heating by gas stove and hot water by geyser
– There is a non self occupancy clause applicable
– Acceptance in consultation

Measurement instruction
The property has been measured using the “Meetinstructie”, which is based on the standards laid down in NEN 2580. The Measuring Instruction is intended to provide a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results due to differences in interpretation, rounding off and limitations in the execution of a measurement.

The house has been measured by a reliable professional company and the Purchaser indemnifies the employees of Voorma & Millenaar makelaars o.g. and the Seller for any deviations in the stated measurements. The Purchaser declares that he has been given the opportunity to measure the sold property himself in accordance with NEN 2580.